dinsdag 15 maart 2016

verkoopprogramma

verkoopprogramma


Een verkoopprogramma is een door de professionele effectenhandel of door gevorderde amateurs gehanteerd computerprogramma dat bij bepaalde koersniveaus automatisch verkooporders genereert.

Omdat deze programma's op vrijwel hetzelfde moment hetzelfde signaal afgeven lijdt dit vaak tot een (te) groot aanbod dat de markt niet kan absorberen waardoor de koersen snel kunnen dalen.

Wat dan tot gevolg heeft dat er nog meer programma's een verkoopsignaal gaan geven.

De krach van 1987 wordt voor een groot deel toegeschreven aan deze computerhandel, die toen nog in de kinderschoenen stond.
Gebruikte begrippen in verkoopprogramma


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
krach
  ... een krach of crash zoals een plotselinge val van de effectenbeurzen over de gehele linie wordt genoemd is meestal een...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer