woensdag 16 maart 2016

Vereniging van wisselmakelaars

Vereniging van wisselmakelaars


De Vereniging van Wisselmakelaars stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van de geld en valutamarkt in de ruimste zin des woords.

De leden zijn aangesloten bij het Disconto en Callgeld Clearing Instituut.

De Vereniging van wisselmakelaars is gevestigd te Amsterdam.
Gebruikte begrippen in vereniging van wisselmakelaars


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
disconto
  ... Onder het begrip disconto verstaan we de rente die vooraf in rekening wordt gebracht bij het disconteren van bijvoorbeeld een wissel...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
valutamarkt
  ... onder de valutamarkt of ook wel wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer