zondag 13 maart 2016

Uitgifte koers

Uitgifte koers


Onder de uitgiftekoers of emissiekoers verstaan we de koers waarop de uitgifte van aandelen of obligaties plaatsvindt bij een emissie.
Gebruikte begrippen in uitgiftekoers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
emissiekoers
  ... de emissiekoers wordt ook inschrijvingskoers of uitgiftekoers genoemd de emissiekoers is de koers waartegen de nieuw uit te geven aandelen...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Begrippen waar uitgiftekoers in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


sonderen
  ... onder sonderen verstaan we het onderzoeken van de verkoopbaarheid van effecten met een bepaalde uitgiftekoers bij een emissie...Lees meer
deep discount bond
  ... een deep discount bond is een obligatie met een rente beneden de marktrente en een uitgiftekoers die minimaal...Lees meer
tenderlening
  ... een tenderlening is een lening waarop kan worden ingeschreven onder opgave van het bedrag of de bedragen waarvoor en de...Lees meer
emissiekoers
  ... de emissiekoers wordt ook inschrijvingskoers of uitgiftekoers genoemd de emissiekoers is de koers waartegen de nieuw uit te geven aandelen...Lees meer
american municipal bond assurance corporation
  ... De american municipal bond assurance corporation is een organisatie die vormen van verzekering cq garantie...Lees meer