dinsdag 22 maart 2016

Schuldregister

Schuldregister


Een schuldregister is een register bij een uitgevende instelling, waarin de naam van de belegger staat die deelneemt aan een obligatielening. Het gaat dan uiteraard om effecten op naam.
Gebruikte begrippen in schuldregister


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer

Begrippen waar schuldregister in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


inschrijving schuldregister
  ... we spreken van een inschrijving in het schuldregister bij het gebruik van een register waarin door de...Lees meer