vrijdag 18 maart 2016

Schrijven van opties

Schrijven van opties


Onder het schrijven van opties verstaan we het op je nemen van een leverplicht bij callopties en een afnameplicht bij putopties waarvoor de optiepremie ontvangen wordt.
Gebruikte begrippen in schrijven van opties


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


afnameplicht
  ... De afnameplicht komt uit de wereld van de geschreven putopties de schrijver van putopties heeft de plicht op zich genomen om...Lees meer
leverplicht
  ... de schrijver van een calloptie neemt een leverplicht op zich deze leverplicht wordt ook wel afnameplicht of verkoopplicht genoemd...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer

Begrippen waar schrijven van opties in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


windhandel
  ... de term windhandel kent meerdere betekenissen...Lees meer
kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
marginverplichting
  ... de zogenaamde marginverplichting ook wel kortweg margin is de verplichting om geld te storten of zekerheden te verschaffen bij het...Lees meer
gedekt schrijven van opties
  ... van verkopen ofwel gedekt schrijven van opties is sprake als de schrijver in het bezit is van...Lees meer
beleggingsstudieclub
  ... Een van de betere manieren om het beleggen in de vingers te krijgen is door lid te worden van een...Lees meer