zondag 27 maart 2016

Ruildepot

Ruildepot


Het ruildepot is een effectendepot waarin volledige zogeheten klassieke stukken terug te vinden zijn die verstrekt worden aan de eigenaars van CF-stukken die hun bezit aan effecten in complete vorm zelf willen bewaren.

Bij CF stukken doet zich dit niet voor.

Hierbij moeten de coupon/dividendbladen altijd door de bedrijfsleden van de Vereniging voor de Effectenhandel worden bewaard.
Gebruikte begrippen in ruildepot


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectendepot
  ... het effectendepot is het geheel aan effecten dat een bank of effectenbewaarbedrijf voor een cliënt onder een depotnummer in open...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer