dinsdag 1 maart 2016

bewaargeving

bewaargeving


Onder bewaargeving verstaan we een overeenkomst waarbij de ene partij, die de bewaarnemer wordt genoemd, zich tegenover de andere partij (dit is de bewaargever) verbindt om een zaak die de bewaargever aan hem toevertrouwt of nog zal toevertrouwen, te bewaren en ter zijner tijd in natura terug te geven.

In de effectenwereld wordt hierbij vaak van custody gesproken en een zeer grote partij in deze wereld is de Amsterdamse KasBank (voorheen Kasassociatie NV).

Vertalingen van bewaargeving

Engels:  custody 

Gebruikte begrippen in bewaargeving


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bewaarnemer
  ... een bewaarnemer is een bedrijf of instelling meestal een bank of commissionair die effecten voor een belegger bewaart en de...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar bewaargeving in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


open bewaargeving
  ... onder open bewaargeving verstaan we een vorm van bewaargeving waarbij de bewaarnemer bekend is met de zaken die in...Lees meer
openbewaargeving
  ... onder open bewaargeving verstaan we een vorm van bewaargeving waarbij de bewaarnemer bekend is met de zaken die in...Lees meer
gesloten bewaargeving
  ... onder gesloten bewaargeving vertaan we een vorm van in bewaring geven bij een bank of een gespecialiseerd bedrijf waarbij...Lees meer
global custody
  ... met global custody bedoelen we wereldwijde bewaargeving er zijn slechts enkele banken die deze dienst aanbieden aan grote beleggers...Lees meer