vrijdag 4 maart 2016

Besteedbaar inkomen

Besteedbaar inkomen


Het besteedbaar inkomen is de som van inkomsten uit arbeid, winst, sociale uitkeringen, pensioenen en inkomsten uit vermogen zoals bijvoorbeeld rente en/of dividend.

Hier trekken we de betaalde overdrachten (waaronder belastingen, premies sociale verzekeringen en premies voor ziektekostenverzekeringen) vanaf.

Gebruikte begrippen in besteedbaar inkomen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar besteedbaar inkomen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer