donderdag 18 februari 2016

Return on Capital Employed

Return on Capital Employed


Met de engelse term Return on Capital Employed wordt een techniek bedoeld om te meten wat voor rendement een bedrijf maakt op basis van haar kapitaal.

De winst wordt bepaald voor aftrek van rente en belastingen, en wordt dan gedeeld door de bezittingen verminderd met de aanwezige schulden.

De ratio die nu ontstaat staat voor de mate van efficiëncy waarmee het kapitaal gebruikt wordt om opbrengsten te genereren.

Dit soort getallen zegt meestal absoluut niet veel maar kan uitstekend gebruikt worden om bedrijven waar we de Return on Capital Employed van kennen, onderling met elkaar te vergelijken.