maandag 1 februari 2016

Rentemiddeling

Rentemiddeling


Onder rentemiddeling verstaan we het berekenen van het gemiddelde van twee hypotheekrentes.

Dit is bij een aantal banken mogelijk als u uw hypotheek over wilt sluiten naar een lagere rente of een andere rentevaste periode.

Een aantal banken past rentemiddeling toe als u gaat verhuizen.

Bij andere banken kunt u de oude rente meeverhuizen.
Gebruikte begrippen in rentemiddeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer