woensdag 17 februari 2016

jaarvergadering

jaarvergadering


Onder de jaarvergadering verstaan we de algemene vergadering van aandeelhouders waar ondermeer de jaarrekening wordt goedgekeurd en het dividend wordt vastgesteld.

De jaarvergadering dient binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar gehouden te worden.

Wanneer dit boekjaar afloopt verschilt per bedrijf.

Het meest gangbaar is, dat deze gelijk valt met een kalenderjaar, en dat de vergaderingen meestal in het voorjaar gehouden worden.

Maar andere varianten komen zeker voor.
Gebruikte begrippen in jaarvergadering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
boekjaar
  ... het boekjaar is een vaste terugkerende periode aan het einde waarvan de boekhouding wordt afgesloten en de balans per die...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
jaarrekening
  ... de jaarrekening ofwel de jaarcijfers van een onderneming bevat de balans de verlies en winstrekening en de toelichting op beide...Lees meer

Begrippen waar jaarvergadering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


stemmen met de voeten
  ... onder het stemmen met de voeten verstaan we het massaal verkopen van fondsen waar geen belegger meer vertrouwen...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
economie als wetenschap
  ... economie als wetenschap krijgt nog wel eens de wind van voren dat economie helemaal geen wetenschap zou zijn...Lees meer
datum exdividend
  ... de datum ex dividend is vaak de dag waarop het dividend officieel is vastgesteld ofwel de dag van...Lees meer
datum jaarvergadering
  ... de datum jaarvergadering is de dag waarop de algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvindt...Lees meer