zondag 7 februari 2016

Inactieven / actievenratio

Inactieven / actievenratio

De verhouding tussen inactieven en actieven wordt de Inactieven / actievenratio genoemd. 
Deze ratio geeft een goede indruk over de werking van zaken als uitkeringen en het minimumloon en wordt gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming rond uitkeringen en het minimumloon

Gebruikte begrippen in inactieven actieven ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


minimumloon
  ... het zogenaamde minimumloon of ook wel het wettelijk minumumloon is het brutoloon per maand dat een werknemer met een leeftijd...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer