zondag 28 februari 2016

geveltaxatie

geveltaxatie


Onder de geveltaxatie verstaan we een vorm van taxatie van onroerend goed waarbij de taxateur het te taxeren goed slechts vluchtig vanaf de buitenzijde bekijkt en niet alle inspecties verricht die normaal gesproken bij een taxatie uitgevoerd zouden moeten worden.

Het is dus meer een globale waardering van de waarde, en er wordt dan ook vaak gebruik gemaakt van geveltaxatie bij de bepaling van de waarde voor de onroerende zaak belasting.
Gebruikte begrippen in geveltaxatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
taxatie
  ... het begrip taxatie kent meerdere betekenissen bijvoorbeeld het vaststellen van de waarde van een onroerend goed bijvoorbeeld van een woning in...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer