zondag 28 februari 2016

economischproces

economischproces


Onder een economisch proces verstaan we het geheel van activiteiten gericht op inkomensvorming, inkomensverdeling en inkomensbesteding.
Gebruikte begrippen in economisch proces


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer

Begrippen waar economisch proces in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
mesoeconomie
  ... de mesoeconomie is dat deel van de economische wetenschap dat het economisch proces bestudeert op het niveau van sectoren en...Lees meer
monetaire theorie
  ... de monetaire theorie is een theorie over de invloed van het gebruik van geld op de afloop van het...Lees meer
inkomensherverdeling
  ... inkomensherverdeling is de verdeling van het primaire inkomen over de deelnemers aan het economisch proces door midel van inkomensoverdrachten...Lees meer
marktconform ingrijpen
  ... soms kan de overheid om wat voor reden dan ook in willen grijpen in het economisch proces dit kan...Lees meer