maandag 1 februari 2016

dumping

dumping


Onder dumping verstaan we export die plaatsvindt tegen een prijs die beneden de kostprijs ligt.

Er is bij dumping sprake van oneerlijke concurrentie.

Verkopen op buitenlandse markten onder de kostprijs is volgens de regels van de WTO verboden.
Gebruikte begrippen in dumping


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

Begrippen waar dumping in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


antidumpingprocedure
  ... Onder de anti dumping procedure verstaan we het feit dat de world trade organization ofwel wto verbiedt dat...Lees meer