maandag 1 februari 2016

draagvlak

draagvlak


We spreken van draagvlak bij de collectieve sector als we het hebben over het inkomen dat in de marktsector wordt verdiend, wordt gezien als de bron voor het inkomen van de collectieve sector.

Uit de inkomens in de marktsector worden de belastingen betaald waarmee de collectieve sector wordt gefinancierd.

Gebruikte begrippen in draagvlak


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
collectieve sector
  ... de collectieve sector bestaat uit de overheid plus de instellingen die de sociale verzekeringen verzorgen...Lees meer
marktsector
  ... onder de marktsector verstaan we alle particuliere bedrijven en de overheidsbedrijven die produceren ten behoeve van de markt...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer

Begrippen waar draagvlak in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


economische gemeenschap
  ... de europese economische gemeenschap ofwel de eeg wordt vaak gezien als de verre voorloper van de europese unie de europese...Lees meer