zaterdag 6 februari 2016

documenten tegen betaling

documenten tegen betaling


Onder de term documenten tegen betaling verstaan we de in het incassoverkeer voorkomende instructie om de aan een op termijn getrokken wissel gehechte documenten pas uit te leveren tegen betaling van de wissel op de vervaldag.

documenten tegen betaling
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet

Gebruikte begrippen in documenten tegen betaling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer