zaterdag 6 februari 2016

Documenten opname provisie

Documenten opname provisie


Met de term documentenopnameprovisie of documentenprovisie wordt de vergoeding bedoeld voor het opnemen of doen opnemen van documenten onder een documentair krediet.

Documenten opname provisie
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet

Gebruikte begrippen in documentenopnameprovisie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer