woensdag 10 februari 2016

Discontofaciliteit

Discontofaciliteit


Onder een discontofaciliteit verstaan we een door de bank met de klant overeengekomen mogelijkheid zodat deze klant wissels en promessen aan de bank kan verdisconteren met het recht van regres van de bank op de klant als op de vervaldag geen betaling van de wissels en promessen plaatsvindt.
Gebruikte begrippen in discontofaciliteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van regres
  ... het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer

Begrippen waar discontofaciliteit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


disconto krediet
  ... onder een discontokrediet of ook wel een discontofaciliteit verstaan we een overeenkomst van de bank en haar client die de...Lees meer