donderdag 18 februari 2016

deviezenreserve

deviezenreserve


Met de deviezenreserve wordt de som van de officiële deviezenreserve bedoeld met daarbij opgeteld de deviezen waarover de banken beschikken nadat deze hun deviezenverplichtingen hiervan hebben afgetrokken.

We spreken bij deze som ook wel van het netto buitenlands actief van de banken ofwel de totale deviezenreserve waarover de Staat kan beschikken.
Gebruikte begrippen in deviezenreserve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
buitenlands actief
  ... onder het buitenlands actief verstaan we de vorderingen van een bank op het buitenland...Lees meer
deviezen
  ... deviezen zijn tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar deviezenreserve in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


officiële deviezen reserve
  ... de officiële deviezenreserve is de reserve aan deviezen die de centrale bank in bezit heeft...Lees meer
inland payment
  ... onder inland payment verstaan we de betaling van binnenlandse ofwel lokale valuta voor schulden die luiden in vreemde valuta...Lees meer
netto deviezenreserve
  ... de netto deviezenreserve is de officiële deviezenreserve minus de deviezenverplichtingen van de centrale bank...Lees meer
reservepositie in het internationale monetairefonds
  ... de reservepositie in het internationale monetaire fonds is het verschil tussen het in het internationale...Lees meer
deviezen
  ... deviezen zijn tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden...Lees meer