donderdag 18 februari 2016

Deviezenregime

Deviezenregime


Onder de term deviezenregime verstaan we de regels inzake de financiële betrekkingen met het buitenland.

Dit is vastgelegd in de Wet Financiële Betrekkingen Buitenland.

Deze wet gaat uit van het positieve systeem wat wil zeggen dat alle transacties met het buitenland zijn toegestaan tenzij deze expliciet benoemd en verboden zijn. Voor bepaald laatstbedoelde transacties die door De Nederlandsche Bank NV worden opgesomd is een vergunning vereist.
Gebruikte begrippen in deviezen regime


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer

Gebruikte begrippen in deviezen regime


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer