zondag 21 februari 2016

debiteurland

debiteurland


Onder een debiteurland verstaan we een land dat bijna elk jaar een tekort op de betalingsbalans laat zien.
Gebruikte begrippen in debiteurland


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsbalans
  ... de betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met niet...Lees meer