maandag 22 februari 2016

cessiebrief

cessiebrief


Een cessiebrief is een document waarop alle vorderingen staan die via cessie zijn overgedragen. Het document wordt met een bepaalde regelmaat door de cedent opgesteld, ondertekend en aan de cessionaris gegeven.
Gebruikte begrippen in cessiebrief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


cedent
  ... een cedent is degene die een bepaald recht heeft en dat recht overdraagt aan een andere partij...Lees meer
cessie
  ... onder een cessie tot zekerheid verstaan we een vorm van cessie waarbij een vordering op een derde de...Lees meer