maandag 22 februari 2016

Centrale betalingsregeling

Centrale betalingsregeling


Met een centrale betalingsregeling wordt een regeling bedoeld waarbij via een onderneming binnen een concern alle betalingen lopen die de leden van het concern moeten verrichten dan wel moeten ontvangen.

De leden van het concern staan daarbij in een rekeningcourantverhouding met de onderneming via welke alle betalingen geleid worden.

Vertalingen van centrale betalingsregeling

Engels: central clearing account  

Gebruikte begrippen in centrale betalingsregeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsregeling
  ... een betalingsregeling is een overeenkomst tussen bijvoorbeeld een leverancier en zijn klant dat er op een andere manier zal worden...Lees meer
clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
concern
  ... onder een concern verstaan we een uitgebreid samenwerkingsverband tussen naar de rechtsvorm juridisch zelfstandige ondernemingen in het algemeen gerangschikt als...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer