maandag 22 februari 2016

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek


Het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt meest aangeduid met de gangbare uitdrukking CBS

Dit is een bureau van de overheid voor de verzameling, bewerking en publicatie van allerlei statistische gegevens van de Nederlandse volkshuishouding.

Ook zorgt het CBS voor bijvoorbeeld de berekening van het nationaal inkomen en van verschillende indexcijfers.

Het centraal bureau voor de statistiek heeft veel informatie voor met name fundamentele beleggers, die meestal via hun website te bestellen of te downloaden is.
Gebruikte begrippen in centraal bureau voor destatistiek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer