donderdag 25 februari 2016

budgetsysteem

budgetsysteem


Het budgetsysteem is een verzamelnaam voor de regels en procedures waarmee een budget tot stand komt.

Er zijn geen vaste regels op grond waarvan een budget wordt vastgesteld, maar elk bedrijf of elke instelling die budgetteert, doet dat op basis van zelf bepaalde, vaak in de eigen branche gangbare, regels.
Gebruikte begrippen in budgetsysteem


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
branche
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
budget
  ... een budget is een samenvatting van een plan dat in geldwaarde is uitgedrukt en waarvoor in een bedrijf een bepaalde...Lees meer