donderdag 25 februari 2016

Brutowinst

Brutowinst


Het begrip brutowinst staat boekhoudkundig voor de gemaakte winst voordat belastingen, afschrijvingen en kosten er van afgetrokken zijn.
Gebruikte begrippen in brutowinst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar brutowinst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


heffingsgrondslag
  ... de zogenaamde heffingsgrondslag is de basis van het betalen van belastingen deze heffingsgrondslag is voor elke belasting anders zo mag...Lees meer