donderdag 25 februari 2016

brutonettotraject

brutonettotraject


We spreken van het bruto-netto traject bij alle stappen en berekeningen die noodzakelijk zijn om vanuit het brutoloon het nettoloon vast te stellen
Gebruikte begrippen in bruto netto traject


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


brutoloon
  ... onder het brutoloon verstaan we het totaal van het verkregen loon loonbelasting en sociale premies zijn op het brutoloon nog...Lees meer
nettoloon
  ... onder het nettoloon verstaan we het brutoloon beloning van de productiefactor arbeid na aftrek van belastingen en sociale premies...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer