zondag 28 februari 2016

bruto binnenlands product

bruto binnenlands product


Het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie.

Het bruto binnenlands product is de totale productie van goederen en diensten die in een land plaatsvindt plus de export en min de import.

In plaats van bruto binnenlands product wordt vaak de afkorting: BBP gebruikt.

Vertalingen van bruto binnenlands product

Engels: gross domestic product   

Gebruikte begrippen in BBP


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bruto binnenlands product
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie het bruto binnenlands product is de...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
gross domestic product
  ... het gross domestic product ofwel gdp is een belangrijke indicator voor de fed bij het voorspellen van het...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer