zondag 28 februari 2016

bruto-afwikkelingssysteem

bruto-afwikkelingssysteem


Onder een bruto-afwikkelingssysteem verstaan we het systeem waarbij de afwikkeling van transacties die voortkomen uit het effectenverkeer of betalingsverkeer stuk voor stuk (op individuele basis) plaatsvindt. De debetposten en creditposten worden in dat geval niet gesaldeerd.
Gebruikte begrippen in bruto afwikkelingssysteem


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer