zondag 28 februari 2016

briclanden

briclanden


De zogenaamde Briclanden Brazilië, Rusland, India en China vallen onder de definitie van opkomende economiën. Het zijn landen die er werk van maken om het volle groeipotentieel van hun economie te benutten.

Hoewel de infrastructuur in de vier briclanden in de afgelopen jaren jaren al aanzienlijk is verbeterd, is er nog steeds sprake van een forse achterstand ten opzichte van andere, eerder ver-ontwikkelde landen en moet er veel meer gebeuren om vooral ook private investeringen aan te trekken.

Keerpunt in 2016

De term was met name aan het begin van deze eeuw van groot belang maar inmiddels, zo rond 2016 zijn de BRIClanden wel over hun hoogtepunt heen en tobben ze stuk voor stuk met een krimpende economie in plaats van dat ze zich over een forse groei kunnen verheugen
Gebruikte begrippen in briclanden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
infrastructuur
  ... onder de infrastructuur verstaan we alle noodzakelijke voorzieningen op het gebied van transport en communicatie om het ondernemen mogelijk te...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer