zondag 28 februari 2016

Boxenstelsel

Boxenstelsel


Onder het boxenstelsel verstaan we een nieuw onderdeel van Wet Inkomstenbelasting 2001.

Sinds 1 januari 2001 worden de inkomsten ingedeeld in drie zogenaamde Boxen, ieder met een eigen belastingtarief.

Box 1: De box waarin uw inkomsten uit werk en eerste eigen woning belast worden.

Box 2: In box 2 worden uw inkomsten uit aanmerkelijk belang belast.

Box 3: In deze box worden uw inkomsten uit vermogensbestanddelen belast met de zogenoemde vermogensrendementsheffing.
Gebruikte begrippen in boxenstelsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aanmerkelijk belang
  ... We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van...Lees meer
box
  ... de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer