zondag 28 februari 2016

Bouwrente

Bouwrente


Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt waarvan de bouw al is begonnen, voordat u bij de notaris bent geweest, betaalt u bouwrente aan de aannemer.

Deze bouwrente is een vergoeding die de aannemer in rekening brengt voor het voorfinancieren van de door hem reeds gemaakte kosten.

De bouwrente maakt onderdeel uit van de koop-/aanneemsom en is dus niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Gebruikte begrippen in bouwrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aannemer
  ... Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer