zondag 28 februari 2016

Boetevrije aflossing

Boetevrije aflossing


De boetevrije aflossing is het bedrag waarmee u de hypotheek tussentijds vrijwillig mag aflossen zonder dat u boete hoeft te betalen.

Meestal kunt u een bepaald percentage van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen.

Dit percentage verschilt per geldverstrekker en varieert van 10 tot 25%.

In een aantal gevallen mag u de gehele hypotheek boetevrij aflossen, bijvoorbeeld aan het eind van looptijd, het einde van de rentevaste periode, bij verkoop van de woning, of wanneer u aflost met een uitkering van een levensverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek.
Gebruikte begrippen in boetevrije aflossing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
oorspronkelijke hoofdsom
  ... de oorspronkelijke hoofdsom is het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is geleend in de loop...Lees meer

Begrippen waar boetevrije aflossing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


contante waarde van het renteverschil
  ... de term contante waarde van het renteverschil gaat u tegenkomen als u een lopende geldlening hypotheek...Lees meer