donderdag 25 februari 2016

Boetebeding

BoetebedingOnder een boetebeding bij een contract verstaan we een bepaling in een contract op grond waarvan een boete verschuldigd is indien de verplichtingen uit het contract niet worden nagekomen.

Een veel voorkomend boetebeding is de boetebepaling bij vervroegde aflossing van een geldlening.

Een boetebeding is in het algemeen op een geldbedrag of is uit te drukken in geld.

Vertalingen van boetebeding

Engels:  penalty clause 

Gebruikte begrippen in boetebeding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
vervroegde aflossing
  ... onder een vervroegde aflossing verstaan we het aflossen van een lening vã³ã³r het verstrijken van de looptijd van de...Lees meer

Begrippen waar boetebeding in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


spaarvormen
  ... we onderkennen drie hoofdgroepen bij de verschillende spaarvormen die ieder op zich weer onder te verdelen zijn...Lees meer