zondag 28 februari 2016

Boekwinst

Boekwinst


De boekwinst is de winst die ontstaat indien activa tegen een hogere prijs dan de boekwaarde wordt verkocht.