zondag 28 februari 2016

contingent optie

contingent optie


Een contingent optie is een weinig voorkomend soort optie waarbij de premie pas behoeft te worden betaald als de koers van de onderliggende waarde een bepaald niveau bereikt of daar doorheen gaat.

Als dat koersniveau niet wordt bereikt hoeft er geen premie voor de contingent optie te worden betaald.

De contingent optie wordt ook wel contingent premium optie genoemd.
Gebruikte begrippen in contingent optie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


contingent
  ... we spreken van een contingent als er een maximum is gesteld aan de hoeveelheid van een goed dat in een...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
premium
  ... onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer