maandag 1 februari 2016

Dual currency obligatie

Dual currency obligatie


Een dual currency obligatie is een obligatie die in een andere valuta wordt afgelost dan die waarin aflossing en rentebetaling plaatsvinden.
Gebruikte begrippen in dual currency obligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer