donderdag 4 februari 2016

Doorgestreept dividendbewijs

Doorgestreept dividendbewijs


Onder een doorgestreept dividendbewijs verstaan we een dividendbewijs dat recht geeft op een gedeeltelijke uitbetaling van het dividend, in plaats van uitbetaling van het totale dividend.
Gebruikte begrippen in doorgestreept dividend bewijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer