zondag 7 februari 2016

D

D

de "D" is de letter waarmee in bepaalde financiële bladen wordt aangegeven dat dividend in contanten wordt betaald.
Gebruikte begrippen in D van dividend


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer