maandag 22 februari 2016

Cessielijst

Cessielijst


Een cessielijst is een lijst van uitstaande vorderingen welke onder verwijzing naar het stamcessiecontract periodiek (gewoonlijk wekelijks of maandelijks) door de cedent wordt opgemaakt en ondertekend en aan de cessionaris verstrekt.

Op de cessielijst komen (nieuwe) vorderingen voor van de cedent die door middel van de cessielijst gecedeerd worden aan de cessionaris.

Vertalingen van cessielijst

Engels: assignments list  

Gebruikte begrippen in cessielijst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

cedent
  ... een cedent is degene die een bepaald recht heeft en dat recht overdraagt aan een andere partij...Lees meer
stamcessiecontract
  ... een stamcessiecontract is een overeenkomst waarin een bank en haar cliënt onder meer afspreken dat deze cliënt zijn bestaande en...Lees meer

Begrippen waar cessielijst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

stamcessiecontract
  ... een stamcessiecontract is een overeenkomst waarin een bank en haar cliënt onder meer afspreken dat deze cliënt zijn bestaande en...Lees meer