maandag 22 februari 2016

Cash flow per aandeel

Cash flow per aandeel


De Cash flow per aandeel is een bedrag aan nettowinst na belastingen plus afschrijvingen, m.a.w. de cash flow gedeeld door het aantal geplaatste gewone aandelen.

De Cash flow per aandeel kan dus aan elk gewoon geplaatst aandeel toegerekend worden.

Vertalingen van cashflow per aandeel

Engels: cash flow per share  

Gebruikte begrippen in cashflow per aandeel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
cash
  ... het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
nettowinst
  ... de netto winst is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs fabricage kosten als...Lees meer
share
  ... de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk...Lees meer

Begrippen waar cashflow per aandeel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


beleggingsratios
  ... Onder zogenaamde beleggingsratios verstaan we allerlei kengetallen van bedrijven waarop beleggers hun keuze voor een bepaald aandeel baseren denk bij...Lees meer