vrijdag 26 februari 2016

Bruto fondsrendement

Bruto fondsrendement


Het bruto fondsrendement is het rendement op jaarbasis dat met de beleggingen is behaald.

In dit rendement zijn alle beleggingsopbrengsten en de waarde ontwikkeling van de beleggingen zelf inbegrepen.

Op dit rendement zijn geen kosten die ten laste van het desbetreffende fonds kunnen komen in mindering gebracht.

Met andere woorden dit is het rendement op de beleggingen voor aftrek van kosten voor het beheer van het fonds.
Gebruikte begrippen in brutofonds rendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer