maandag 29 februari 2016

afschrijving op basis van vervangingswaarde

afschrijving op basis van vervangingswaardeMet de term afschrijving op basis van vervangingswaarde wordt een methode van afschrijving aangeduid waarbij er wordt uitgegaan van de prijs die betaald zou moeten worden wanneer op het tijdstip van waardering in de boekhouding het goed opnieuw zou moeten worden aangeschaft.

De actuele prijs dus.

Wanneer zich in een jaar een prijsstijging heeft voorgedaan, is bij deze methode een inhaalafschrijving over voorafgaande jaren noodzakelijk.

Vertalingen vervangingswaarde


Engels: depreciation on replacement value basis

Gebruikte begrippen in afschrijving op basis van vervangingswaarde


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
vervangingswaarde
  ... onder de vervangingswaarde verstaan we de prijs die geldt bij vervanging van een goed op het tijdstip van de waardering...Lees meer