zaterdag 16 januari 2016

Institute of London Underwriters

Institute of London Underwriters


het Institute of London Underwriters is een door Engelse assuradeurs opgericht instituut dat standaardformuleringen voor de verzekering van bepaalde risico's opstelt, die in het internationale handelsverkeer als standaardverzekeringsclausules worden gehanteerd.

Verzekering van het (zee) transport op basis van de institute cargo clauses wordt dan bijvoorbeeld als voorwaarde gesteld.
Gebruikte begrippen in institute of London underwriters


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer