maandag 18 januari 2016

inkomen toegerekend aan polishouders

inkomen toegerekend aan polishouders


Onder het inkomen toegerekend aan polishouders verstaan we de beleggingsopbrengsten die verzekeringsmaatschappijen behalen op de pensioen- en levensverzekeringsvoorzieningen van hun cliënten.

Deze worden in de nationale rekeningen geboekt als inkomen uit vermogen dat de polishouders ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen.
Gebruikte begrippen in inkomen toegerekend aan polishouders


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer