maandag 11 januari 2016

Nominale hoofdsom bij belegging

Nominale hoofdsom bij belegging


De nominale hoofdsom bij belegging is het oorspronkelijk geïnvesteerd geldbedrag in een vastrentende belegging.


Vertalingen nominale hoofdsom bij belegging


Engels:  nominal capital originally invested.

Gebruikte begrippen in nominale hoofdsom bij belegging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer