zondag 31 januari 2016

saldobeheer

saldobeheer


Onder de saldobeheer functie binnen een bedrijf verstaan we het dusdanig beheren van alle rekeningen dat er zo min mogelijk dure debetstanden op rekeningen ontstaan en dat creditstanden zo gunstig mogelijk worden weggezet.
Gebruikte begrippen in saldobeheer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer