maandag 4 januari 2016

Reëel rendement

Reëel rendement


Bij het berekenen van het reëel rendement verminderen we het rendement met het inflatiepercentage.

Stel dat het rendement 8,7% is, en de inflatie is 4,5%, dan is het reëel rendement gelijk aan 4,2%