maandag 4 januari 2016

reductieregel

reductieregel


Onder een reductieregel verstaan we een afspraak tussen een geldschieter en de ontvanger van de lening dat deze lening voor een deel wordt kwijtgescholden of op een andere wijze verlaagd.
Gebruikte begrippen in reductieregel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geldschieter
  ... een geldschieter is een persoon of bedrijf dat kapitaal levert aan ondernemingen vaak betreft het hier geld aan kleinere of...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer